لیست پودمان های آموزشی

- لیست پودمان های سال 1400- 1399

  1. امداد و نجات در حوداث جاده ای
  2. حمایت های روانی و اجتماعی در بلایا و فوریت ها
  3. سرپناه اضطراری و اسکان موقت در بلایا و فوریت ها
  4. کمک های اولیه در بلایا و فوریت ها
  5. مدیریت بحران در بلایا و فوریت ها

پودمان های آموزشی

محتوای مرتبط

  • زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی
  • کد پستی 9816743175
  • 33295759- 054 & 33372074 -054
سروش لیست سایت های دانشگاه

                   نقشه گوگل

.

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 11
آخرین بروزرسانی سایت: 425 روز قبل