طرح های مصوب در حال اجرا

گرنت های نصر: مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

عنوان

مجری اصلی

همکاران

وضعیت

طراحی، اجرا و ارزشیابی مدل آموزشی پیشگیری از تصادفات و سوانح جاده ای در دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی، دکترجاوید دهقان حقیقی،

دکتر علیرضا انصاری مقدم

در حال اجرا

طراحی برنامه آموزشی توانمندسازی در بلایا در دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی، دکترجاوید دهقان حقیقی،

دکتر مهدی محمدی

در حال اجرا

طرحهای مصوب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: مرکز تحقیقات ارتقای سلامت

تبیین تجارب زیسته افراد بیمار ، غیر بیمار و خانواده آنها از بیماری کرونا ویروس2019 (کووید 19)

دکتر حسن اوکاتی علی آباد

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر مریم سراجی

 دکتر علیرضا انصاری مقدم

دکتر مهدی محمدی

 دکتر مهدی زنگنه بایگی

در حال اجرا

تبیین و استخراج چالش های مدیریتی و پژوهش در برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل های پیشگیری از بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید 19)

دکتر حسن اوکاتی علی آباد

دکتر مهدی زنگنه بایگی

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر مریم سراجی

دکتر علیرضا انصاری مقدم

دکتر مهدی محمدی

در حال اجرا


پژوهش

محتوای مرتبط

  • زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی
  • کد پستی 9816743175
  • 33295759- 054 & 33372074 -054
سروش لیست سایت های دانشگاه

                   نقشه گوگل

.

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 39
آخرین بروزرسانی سایت: 425 روز قبل