الویت های پژوهشی

اولویت های پژوهش در آموزش در زمینه سلامت در بلایا و فوریت ها:

1.      تعیین نیازها و اولویت های آموزشی در مورد بلایا و بحران ها برای دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی زاهدان

2.      نیازسنجی آموزشی کارگاه های آموزشی در زمینه سلامت در بلایا و فوریت برای اعضای هیات علمی دانشگاه  علوم پزشکی زاهدان

3.      ارزیابی تاثیر واحد آموزش سلامت در بلایا و فوریت ها بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان گروههای مختلف دانشگاه  علوم پزشکی زاهدان

4.      بررسی تاثیر برگزاری کارگاههای آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها از دیدگاه مخاطبین کارگاههای برگزار شده

5.      بررسی نقش و جایگاه آموزش در مدیریت بلایا و فوریت ها

6.      بررسی سطح دانش مدیران استان در زمینه مدیریت بحران و ارائه راهکار برای ارتقای دانش مدیران

7.      بررسی تاثیر نقش صدا و سیمای استان بر آگاهی و نگرش مردم استان در زمینه مدیریت بلایا

8.      نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان ها در زمینه مدیریت بحران

9.      بررسی نقش آموزش در کاهش خسارات ناشی از حوادث و بلایا

10.    آگاهی سنجی مردم در زمینه مقابله با بلایا و فوریت ها

11.    بررسی سطح آمادگی خانواده ها برای مقابله با بلایا و مخاطرات

12.    ارزیابی تاثیر برگزاری مانورهای آموزشی در مدارس و سازمانها بر عملکرد آنها

13.    سنجش میزان آمادگی سازمانها و سیستم های مرتبط با بحران در استان سیستان و بلوچستان

14.    بررسی نظرات کارکنان در سازمانهای درگیر در مدیریت بحران در خصوص ارائه برنامه های آموزشی مورد نیاز مردم

15.    بررسی میزان عملیاتی شدن نتایج تحقیقات انجام گرفته در زمینه بلایا و فوریت ها در مدیریت بلایا در ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان

16.    بررسی تجارب مدیران و کارکنان سازمانهای درگیر در مدیریت بحران از شرایط اضطرار قبلی در استان سیستان و بلوچستان در راستای توانمندسازی مدیران

 


پژوهش

محتوای مرتبط





  • زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی
  • کد پستی 9816743175
  • 33295759- 054 & 33372074 -054
سروش لیست سایت های دانشگاه

                   نقشه گوگل

.

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 42
آخرین بروزرسانی سایت: 425 روز قبل