ماموریت ویژه توسعه دانش مرتبط با علوم سلامت در بلایا و فوریت ها

تحول در نظام آموزش علوم پزشکي با تأکید بر اولویتهای کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. بر اساس اين برنامه کشور به ده منطقه تقسيم شده که دانشگاه­های علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل و بم به عنوان کلان منطقه هشت اين مجموعه است و دانشگاه علوم پزشکي کرمان به عنوان مسئول اين منطقه انتخاب شده است.

همچنین بر اساس سند آمايش سرزميني ماموریت های ویژه ای برای هر یک از مناطق تعیین شده است. یکی از ماموریت های منطقه هشت، ماموريت ويژه توسعه دانش مرتبط با علوم سلامت در بلايا و فوریت ها است.

رئوس مطالب این ماموریت شامل:

  •        تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی
  •         تشکیل پودمان های آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها
  •         کمک به تهیه و تدوین کوریکولوم آموزشی
  •         برگزاری کارگاه آموزشی
  •         طراحی و راه اندازی سایت جامع سلامت در بلایا و فوریت ها
  •        نشر کتاب در زمینه آمادگی در بلایا و فوریت ها

 


درباره ما

محتوای مرتبط

  • زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی
  • کد پستی 9816743175
  • 33295759- 054 & 33372074 -054
سروش لیست سایت های دانشگاه

                   نقشه گوگل

.

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 35
آخرین بروزرسانی سایت: 425 روز قبل