دبیر و همکاران

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت سازمانی

رزومه علمی پژوهشی

                                                          سرپرست تیم

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

                                                          اعضای تیم

دکتر سیدمحمد نصیرالدین طباطبایی

فوق تخصص مراقبت های ویژه

معاون آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

دکتر جاوید دهقان حقیقی

پزشکی اجتماعی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

دکتر محمد هادی عباسی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

دکتر مهناز قلجه

پرستاری

مدیر مرکز مهارتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

دکتر مجید سرتیپی

اپیدمیولوژی

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان سيستان و بلوچستان

CV

حسن مصفا

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر

استان سيستان و بلوچستان

CV

دکتر حسین کمانی

بهداشت محیط

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

دکتر محمد خمرنیا

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

علی مشکینیان

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

فرشید سعیدی نژاد

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV

دکترجلیل نجاتی

حشره شناسی

ریاست مرکز بهداشت زاهدان

CV

علی عبدالرحیمی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

کارشناس IT مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

CV


درباره ما

محتوای مرتبط

  • زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی
  • کد پستی 9816743175
  • 33295759- 054 & 33372074 -054
سروش لیست سایت های دانشگاه

                   نقشه گوگل

.

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 35
آخرین بروزرسانی سایت: 4 روز قبل