اخبار > چگونه با برقراری تماس تلفنی از خدمات اورژانس استفاده کنید؟وقتی با تلفن اورژانس (شماره 115) تماس میگیرید، در مورد وضعیت فعلی بیمار و نوع حادثه از شما سوال میشود و شما باید با آرامش به تمامی سوالات پرستار تریاژ تلفنی پاسخ دهید، چرا که مرکز بر اساس همان سوا لها، برای فرد منابع و تجهیزات مناسب ارسال خواهد کرد و همچنین میتواند با ارایه آموز شهای ساده تا زمان رسیدن آمبولانس به بهبود و وضعیت بیمار کمک نماید. اگر با چندین مصدوم مواجه شده اید، در درخواست خود به تعداد مصدومین و نوع آسیب آنها اشاره کنید، اینکار باعث افزایش سرعت عمل و دقت تصمیم گیری در کارکنان اتاق فرمان اورژانس خواهد بود. اگر در مورد موقعیت مکانی خود مطمئن نیستید، هرا س به خود را ه ندهید. سعی کنید از افراد محلی و اطرافیان ، موقعیت جغرافیایی محل را جویا شوید. در تما س با اتاق فرمان اورژانس سعی کنید خونسرد ی خود را حفظ کنید تا بتوانید تمام اطلاعات موردنیاز را ارایه کنید.

دبیر ماموریت سلامت در بلایا و فوریت ها  دکتر فریبا شهرکی ثانوی

 

     Notifications١١:٣٧}1399/05/07٢٨١٩١


خروج  • زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی
  • کد پستی 9816743175
  • 33295759- 054 & 33372074 -054
سروش لیست سایت های دانشگاه

                   نقشه گوگل

.

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 40
آخرین بروزرسانی سایت: 4 روز قبل