طرح های مصوب در حال اجرا

گرنت های نصر: مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی 

عنوان

مجری اصلی

همکاران

وضعیت

طراحی، اجرا و ارزشیابی مدل آموزشی پیشگیری از تصادفات و سوانح جاده ای در دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی،

دکترجاوید دهقان حقیقی،

دکتر علیرضا انصاری مقدم

در حال اجرا

طراحی برنامه آموزشی توانمندسازی در بلایا در دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی،

دکترجاوید دهقان حقیقی،

دکتر مهدی محمدی

داوری

مطالعه دلفی سیاست گذاری ایجاد

تیم های دانشجویی بین المللی امداد در بلایا

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی،

دکترجاوید دهقان حقیقی

داوری

 


پژوهش

محتوای مرتبط

  • زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی
  • کد پستی 9816743175
  • 33295759- 054 & 33372074 -054
سروش لیست سایت های دانشگاه

                   نقشه گوگل

.

 

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 20
آخرین بروزرسانی سایت: 16 روز قبل